Sempozyum Dili:

 • Kırgızca, Türkçe, Rusça, İngilizce

 

Özet

 • Özet ve bildiri başlığı hem bildiri sunulacak dilde hem de İngilizce olmalıdır.
 • Başlık en fazla 10 kelimeden oluşmalıdır.
 • Özetler en fazla 400 kelimeyi geçmemeli ve bildirinin içerik ve amacını beyan edecek şekilde düzenlenmelidir.
 • Özetde 4 yada 5 anahtar kelime (keywords) yer almalıdır.
 • Bilim kurulundan geçen makaleler yayınlanacaktır.

 

Bildiri Metni Yazım Kuralları

Bildiri yazımında aşağıdaki ilkeler dikkate alınmalıdır:

 • Bildiriler Times New Roman formatında yazılmalıdır.
 • İlk sayfada makale başlığı, yazar/yazarların adı, bağlı bulunduğu kurum veya üniversite adı, tam posta adresi, yazarın/yazarların e-mail adresi belirtilmelidir.
 • Makale başlığı 14 punto büyüklüğünde, büyük harflerle ortada yazılmalıdır.
 • Yazar/Yazarların isim soyadı bildiri başlığının altında sağa hizalı, yazar/yazarların unvanı, bağlı olduğu üniversite veya kurumun adı ise, 10 punto büyüklüğünde dipnotta yer almalıdır.
 • Metin A4 boyutunda, MS Word programında, 11 punto, 1.5 satır aralığıyla ve iki yana yaslı yazılmalıdır.
 • Sayfa kenar boşluğu ayarı; sol ve sağ 3 cm, üst ve alt 4 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Referanslarda ve kaynaklarda APA (American Psychological Association) standartı temel alınmalıdır. Metin içerisinde mesela: (Aristotle, 2006:50) şeklinde yazılmalıdır.

Dergileri kullanmada:

Kelsey, S. (2003), “Aristotle’s Definition of Nature”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 25: 59-87.

Kitapları kullanmada:

Aristotle. (2006), Metaphysics, trans.  S. Makin, Oxford: Clarendon Press.