KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. FUAT SEZGİN ANISINA

ULUSLARARASI ORTA ASYA ALİMLERİNİN BİLİM DÜNYASINA KATKISI

 

TEBLİĞ ÇAĞRISI

Dünyaca ünlü Türk bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat SEZGİN anısına 2019 yılı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmiştir. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, 18-19 Ekim 2019 tarihinde Prof. Dr. Fuat SEZGİN’in adına TÜRKSOY tarafından 2019 Türk Dünyası Başkenti olarak ilan edilen Kırgızistan’ın tarihi şehirlerinden biri olan OŞ şehrinde uluslararası bir sempozyum düzenlemektedir.

Türkistan bölgesi ve özelde Maveraünnehir 8. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar dünyanın önemli bilim ve kültür havzalarından biri olmuş, buralarda yetişen âlimler matematik, tıp, astronomi, coğrafya, hukuk, siyaset, felsefe gibi birçok alanda dünya bilim ve tekniğine katkı sağlamışlardır.

Uluslararası bir sempozyum yaparak Prof. Dr. Fuat SEZGİN’i Türkistan coğrafyasının tarihi şehirlerinden olan OŞ’ta ilgili bilim adamlarını buluşturup,  Orta Asya alimlerinin dünya fen ve sosyal bilimlere kazandırmış oldukları çalışmaların, birikimlerin ve kazanımların neler olduğunu bilimsel bir programla gün yüzüne çıkarmak, varolan çalışmaları alanlarına göre tartışmak ve değerlendirmek hedeflenmektedir. İslam alimlerinin Dünya bilimine katkılarıyla ilgili Ortadoğu, Afrika ve Avrupa İslam Kültür merkezlerinde yapılan çalışmaların bir tamamlayıcısı olarak, “Maveraünnehir” diye bilinen Orta Asya’nın yaptığı katkılar değerlendirilerek bilim dünyasına kazandırılmaya çalışılacaktır.

 

 

SEMPOZYUMUN DİLİ

Türkçe, Kırgızca, Rusça ve İngilizce

 

Web Adresi: http://fuatsezgin.manas.edu.kg/index.php/konular

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +996(312) 49 27 63