Genel olarak Orta Asya âlimlerinin dünya bilim, kültür ve tekniğine katkıları ve günümüze olan etkileri temelinde;

 • Maveraünnehir ve Orta Asya’da Kurulan Tarihi Bilim ve Kültür Merkezlerinin Dünya Bilimine ve Tarihine Katkıları
 • Orta Asya Alimleri, Çalışmaları ve Eserlerinin Değerlendirilmesi
 • Orta Asya Türk İslam Alimlerinin İcat Ettikleri ve Geliştirdikleri Teknik ve Âletler
 • Orta Asya’da  Bilim ve Bilim Tarihçiliğ

 

A.Sosyal Bilimlere Katkısı

 • Coğrafya,
 • Dil,
 • Din Bilimleri
 • Eğitim,
 • Felsefe
 • Hukuk
 • Siyaset
 • Toplum

 

B.Fen Bilimlerine Katkısı

 • Astronomi,
 • Deniz Bilimleri
 • Fizik
 • Kimya
 • Matematik
 • Mimarlık
 • Mühendislik
 • Tıp