KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

2019 PROF. DR. FUAT SEZGİN YILI

KIRGIZİSTAN ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ARASI RESİM YARIŞMASI 

 

 

 

*Poster tarihlerini dikkate almayın, tarihler aşağıdaki gibidir.

 

KONUSU

Orta Asya Kültür Mekanları ve Âlimlerinin Dünya, Bilim ve Teknğine Katkıları Resim ve Minyatür Yarışması.

 

AMACI

Dünyaca ünlü Türk bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat SEZGİN anısına 2019 yılı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından “Prof. Dr. Fuat SEZGİN Yılı” ilan edilmiştir. Bu vesileyle, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Fuat SEZGİN’i yeni nesillere tanıtmak, onun bilim dünyasına kazandırdıklarını anmak ve genç nesilleri bu tür çalışmalara teşvik etmek amacıyla gençler ve genç sanatçılar arasında resim yarışması düzenlenmektedir.

Türkistan bölgesi ve özelde Maveraünnehir 8. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar dünyanın önemli bilim ve kültür havzalarından biri olmuştur. Harezmî, Farabî, İbn-i Sina, Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmut, Muhammed es-Serahsî ve Ali Kuşçu gibi âlimler matematik, tıp, astronomi, coğrafya ve hukuk gibi birçok alanda dünya bilim ve tekniğine katkı sağlamışlardır. Söz konusu yarışma, Türkistan kökenli âlimlerin dünya bilim ve teknğine katkıları ve günümüze olan etkileri hakkında genç sanatçılar arasındaki farkındalık oluşturmak ve bunu bir geleneğe dönüştürmek amacıyla düzenlenmektedir.

 

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: İstanbul Gezisi ve İPAD

İkincilik Ödülü: İstanbul Gezisi ve Akıllı Telefon

Üçüncülük Ödülü: İstanbul Gezisi ve Akıllı Telefon

Mansiyon Ödülleri:

 

KATILIM KOŞULLARI

 1. Adaylar, Kırgızistan’da bulunan üniversitelerin halen önlisans, lisans veya lisansüstü programlarından birinde 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde öğrenci olmalıdır.*
 2. Yarışma konusu dışında eserler kabul edilmeyecektir.
 3. Katılımcılar en fazla iki (2) adet çalışma ile katılabilirler.
 4. Eserlerin kısa kenarı 50cm’den kısa olmayacaktır.
 5. Kâğıt ve tuval üzerine her türlü malzeme ve teknik serbesttir.
 6. Yarışmaya gönderilen eserler, paspartulanmış ve sergilenmeye uygun şekilde teslim edilmelidir.
 7. Yarışmada ödül alan çalışmalar her türlü telif haklarıyla beraber Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin arşivine dâhil edilip geri iade edilmeyecektir.
 8. Sergilemeye uygun görülen eserlerin görselleri her türlü basım, tanıtım, süreli-süresiz yayın, afiş, reklam vb. faaliyetlerde, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından kullanılabilecektir.
 9. Eserleri sergilemeye layık bulunan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
 10. Çalışmalar daha önce sergilenmemiş olmalıdır.
 11. Başvuran adaylar ekte yer alan “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler Arası Resim Yarışması Form-3”ü ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
 12. Yarışma sonunda sergilemeye ve ödüle değer bulunan eserlerin görsellerinden oluşan bir dijital katalog hazırlanacaktır.

* Yarışmaya başvuran adayların öğrenci belgesi vermeleri gereklidir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Teslim Tarihi: 29 Kasım 2019 tarihleri arasında, Kırgızistan saatine göre 17:30’da, mesai bitiminde kadar aşağıda adresi yazılı olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne yarışma şartnamesine uygun olarak ulaştırılmalıdır.

Sonuçların açıklanması: 29 Kasım 2019

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Cengiz Aytmatov Kampüsü, 720038, Cal, Bişkek, KIRGIZİSTAN
Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Başkanlığı
1. Kat.No:214 +996 (505) 80 80 25

 

RESİM YARIŞMASI FORMU