KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

2019 PROF. DR. FUAT SEZGİN YILI

GENÇ BİLİM ADAMILARI MAKALE YARIŞMASI

 

 

 

AMACI

Dünyaca ünlü Türk bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat SEZGİN anısına 2019 yılı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu vesileyle, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından Prof. Dr. SEZGİN’in bilim dünyasına kazandırdıklarını anmak, Türk ve İslam dünyasının bilim ve kültür üretmedeki potansiyeline dikkat çekmek için genç bilim adamları arasında bir yarışma düzenlenmektedir.

 

Türkistan bölgesi ve özelde Maveraünnehir 8. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar dünyanın önemli bilim ve kültür havzalarından biri olmuş, buralarda yetişen âlimler matematik, tıp, astronomi, coğrafya ve hukuk gibi birçok alanda dünya bilim ve tekniğine katkı sağlamışlardır. Söz konusu yarışma, Türkistan kökenli âlimlerin dünyadaki fen ve sosyal bilimler alanlarına katkıları ve günümüze olan etkileri hakkında genç bilim insanları arasında farkındalık oluşturmayı ve bu geleneğe dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

 

ÇALIŞMA KONULARI

Bu yarışmanın konuları;

 • Orta Asya âlimlerinin dünya bilim ve teknolojisine katkıları ve günümüze olan etkileri;
 • Orta Asya âlimlerinin felsefe, eğitim, dil, coğrafya, hukuk ve sosyoloji gibi sosyal bilimlere; tıp, astronomi, kimya, fizik, mimarlık ve mühendislik gibi fen bilimlerine katkıları ve bunların günümüz koşulları açısından değerlendirilmeleri;
 • Harezmi, Farabi, İbn-i Sina, Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmut, Muhammed es-Serahsî ve Ali Kuşçu gibi Türkistan’ın kültür havzasında yetişmiş âlimlerin dünya sosyal ve fen bilimlerine yapmış oldukları katkıları içeren, tartışan ve değerlendiren genç bilim adamlarının seçeceği konulardan oluşmaktadır.

 

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: İstanbul Gezisi ve İPAD

İkincilik Ödülü: İstanbul Gezisi ve Akıllı Telefon

Üçüncülük Ödülü: İstanbul Gezisi ve Akıllı Telefon

Yarışmanın amacı ve anlamına uygunluğu açısından üç adet de mansiyon ödülü verilecektir.

 

KATILIM KOŞULLARI

 1. Merkezi Asya Üniversiteler Birliğine (MAÜB) üye üniversitelerde Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak ya da mezun olmak. *
 2. Son başvuru tarihinde 35 yaşını geçmemiş olmak.
 3. En fazla bir eserle ve bir yazarla yarışmaya katılmak.
 4. Makalenin orijnal ve daha önce yayımlanmamış olması.
 5. Makalenin Türkçe, Kırgızca, Rusça ve İngilizce dillerinden birinde yazılmış olması.
 6. Yarışmada ödül alan çalışmaların her türlü telif hakları Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ait olacaktır. Bunun dışında yarışmaya katılan yazar, dereceye girmeyen ama jüri tarafından yayınlanması uygun görülen makalesinin Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin öngördüğü biçimde kitap ya da dergi makalesi olarak yayımlanmasına izin vermiş sayılır.
 7. Eserler, Times New Roman karakteri ile 12 punto ve 1,5 satır aralıkla yazılmış olmalıdır.
 8. Makale Özeti, 150-200 kelime arasında olmalıdır.
 9. Makalenin tamamı, en az 5.000, en fazla 8.000 kelimeden oluşmalıdır.
 10. Makale sahipleri tarafından “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Genç Bilim Adamları Makale Yarışması, Form-1”i doldurularak, makale metniyle birlikte ıslak imzalı olarak aşağıdaki adrese teslim edilmelidir.

 * Yarışmaya başvuran adayların öğrenci belgesi veya mezuniyet belgesinin orijinalini ya da noter tasdikli belgesini vermeleri gereklidir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Makale Son Teslim Tarihi: Eserler, en geç 29 Kasım 2019 tarihinde, Kırgızistan saatine göre 17.30’da, mesai bitimine kadar aşağıda yer alan adrese mektupla veya elden her sayfası ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Cengiz Aytmatov Kampüsü, 720038,
Cal, Bişkek, KIRGIZİSTAN
Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölüm Başkanlığı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası 2. Kat, Oda No:222
+996 (312) 49 27 81(82,86,88,73,78,56,21,73)
Dahili: 991

 

MAKALE YARIŞMASI FORMU