Симпозиумдун тили :

 • Кыргыз, түрк, орус  жана англис тилдери

 

Аннотациялар

 • Тема жана аннотация доклад даярдалган тил менен бирге англис тилинде да болуусу талап кылынат.
 • Докладдын темасы 10 сөздөн ашпоосу кажет.
 • Аннотациялар 400-500 сөздүн тегерегинде болуп, докладдын мазмунун чагылдырууга тийиш.
 • Аннотацияда ачкыч сөздөр 4-5 сөздөн ашпашы керек.
 • Редколлегия тарабынан кабыл алынган макалалар жарыяланат.

 

Билдирүүнү жазуу эрежелери

Билдирүүнү жазууда төмөнкү талаптар эске алынышы керек:

 • Билдирүүлөр Times New Roman форматында даярдалышы абзел.
 • Башкы бетте билдирүүнүн темасы, автор же авторлордун аты-жөнү, иштеген мекемеси же университеттин толук аты, дареги, телефон номери, ар бир автордун e-mail адреси болуусу шарт.
 • Билдирүүнүн темасы 14 пункт чоңдугунда, бардык  сөздөрү чоӊ тамгалар менен ортого алынып жазылуусу керек.
 • Автордун же авторлордун аты-жөнү билдирүүнүн темасынын астына, оң жакка жазылып, ал эми автор же авторлордун илимий даражалары/наамдары, иштеген мекемеси же университеттин толук аты беттин этегинде (шилтемеде) 10 пункт чоңдугунда көрсөтүлүүсү зарыл.
 • A4 форматында, MS Word программасында, 11 пункт чоңдугунда, 1.5 саптуу аралыкта жазылуусу керек.
 • Беттин четки талаалары: сол жана оң жактары – 3 cм, үстүңкү жана астыңкы жактары болсо – 4 cм болуусу абзел.
 • Шилтемелерди жана колдонулган булактарды көрсөтүүдө APA (American Psychological Association) стандарты колдонулуусу шарт. Текст ичиндеги шилтемеге мисал: (Aristotle, 2006:50). Булактарга мисал:

Журналдарды колдонууда:

Kelsey, S. (2003), “Aristotle’s Definition of Nature”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 25: 59-87.

Эмгектерди колдонууда:

Aristotle. (2006), Metaphysics, trans.  S. Makin, Oxford: Clarendon Press.