Акыркы кабыл алуу мөөнөттөрү жана кыскача маалымат берүү: 8-сентябрь, 2019

Кабыл алынган абстракттардын жарыясы- 16-сентябрь, 2019

Кабыл алынган иштерди  тапшыруу акыркы күнү: 4 октябрь, 2019

Симпозиум каталогунун жарыяланышы: 18-октябрь, 2019

Симпозиум күнү: 18-19 октябрь, 2019