Каттоо үчүн төлөм алынбайт.

Каалоочулар үчүн Саякат жана маданият программасына төлөм алынат.