Симпозиум программасы 

 

АННОТАЦИЯ

 

 

 

 

Билдирүүлөрдү тапшыруу мөөнөттөрү катышуучулардын талаптары негизинде өзгөртүлдү.

Жаңы мөөнөттөр:

Тезистерди жиберүүнүн акыркы күнү:  08 Сентябрь 2019

Тандалган тезистердин жыйынтыктарын жарыялоо: 16 Сентябрь 2019

Докладдарды жиберүүнүн акыркы күнү: 04 Октябрь 2019

Симпозиумдун каталогунун чыгарылышы : 18 Октябрь 2019

Симпозиум тарыхы: 18-19 Октябрь 2019