Конкурска катышуу үчүн алдын ала билдирүү катышуучулардын талаптары негизинде жоюлдуу.

Маанилүү мөөнөттөр төмөндөгүдөй:

Макалаларды жиберүүнүн акыркы күнү: 29 ноябрь 2019