Билдирүүлөрдү тапшыруу мөөнөттөрү катышуучулардын талаптары негизинде өзгөртүлдү.

Жаңы мөөнөттөр:

Дил баянды жиберүүнүн акыркы күнү: 29 ноябрь 2019