Билдирүүлөрдү тапшыруу мөөнөттөрү катышуучулардын талаптары негизинде өзгөртүлдү.

Жаңы мөөнөттөр:

Дил баянды жиберүүнүн акыркы күнү: 22 Сентябрь 2019

Жыйынтыктарды жарыялоо: 30 Сентябрь 2019

Сыйлык тапшыруу аземи: 18 Октябрь 2019